• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/pages/A-Artibir-Gayrimenkul-De%C4%9Ferleme-A%C5%9E/463020923770884?sk=info&tab=page_info
  • https://twitter.com/aartibir
       
       
 
ARAZİ, ARSA DEĞERLEME
MAKİNE DEĞERLEME
İNŞAAT DEĞERLEME
MESKEN DEĞERLEME
FABRİKA DEĞERLEME
Etkinlik Takvim

TAPU TERİMLERİ - A      

TAPU TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ


ADA

Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, ark, dere, göl,  deniz gibi doğal ve yapar sınırlarla, kadastro çalışma alanı sınırı ile veya Devlet demir yolları arazisi ile çevrili parseller topluluğuna kadastro adası denir.

AHZ-U KABZA

‘Bedeli tahsil etmeye’demektir.Daha çok vekaletnamelerde geçer,satış bedelini tahsil edebilmek yetkisi ,anlamına gelir.

AİLE YURDU

Bir kimsenin bir evi veya tarıma veya sanayiye elverişli taşınmazları eklentileri ile beraber ailesine tahsis ederek ailesini koruyucu bir tesis oluşturmasıdır. Aile yurdu kurulduğu tapu kütüğünün şerhler sütununa yazılır.

AKİTLİ İŞLEMLER

Tapu sicil müdürlüğüne resmi senet düzenleyerek yapılan işlemlerdir. Satış, bağış, taksim, ölünceye kadar bakma akdi, ipotek ve irtifak hakları akitli işlemlere örnek gösterilebilir. Tapu kanunun 26. maddesinde mülkiyet ve mülkiyet dışındaki ayni hakların kurulması ve devri için tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenleneceği belirtilmiştir.Siyasi haklar için resmi senet düzenlenmez.

AKİTSİZ İŞLEMLER

Tapu kanunun 26. maddesinin dışında kala, ayni hakların kurulması ve devri ile ilgili olmayan kişisel hakların şerhi, terkin, düzeltme, değişiklik, ayırma, birleştirme, mirasın intikali gibi hak sahibinin veya malikin tek taraflı iradesi ile tapu sicil müdürlüğünde resmi senet yerine Tescil istem Belgesi düzenlenir.

ALENİYET

Açıklık, tapu sicil bilgilerinin sadece ilgilerine açık olması ilkesi demektir.

ANA SİCİLLER

Ana siciller tapu sicilinin asli unsurlarıdır ve şunlardan oluşur; a)tapu kütüğü, b)kat mülkiyeti kütüğü, c) yevmiye defteri, d)resmi belgeler (resmi senet, plan, mahkeme kararı ve diğerleri)

APLİKASYON (YER GÖSTERME)

Kadastro paftalarındaki parsel köşe noktalarının yeniden zeminde belirtilmesidir.

APOSTİLLE

5 Ekim 1961 tarihinde La Haye sözleşmesine katılan ülkelerden birisi yetkili makamı tarafından belgenin düzenlendiği anlamına gelir. Vekâletname, yetki belgesi ve diğer belgeler üzerinde “Apostille (Convention de La Hay edu Octobre1961)” ibaresi varsa o yerdeki Türk konsolosluğu tasdikine gerek olmadan belge Türkiye’de geçerli kabul edilir.

ARAZİ

Sınırları yeterli vasıtalarla belirlenmiş, yatay ve düşey sınırları bulunan zemin parçasıdır.

ARSA PAYI

Kat ittifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda her bir bağımsız bölüme tahsis edilmiş zemindeki (arsadaki) ortak mülkiyet payına arsa payı denir.

ASKERİ GÜVENLİK BÖLGESİ

Kamu ve özel kuruluşların çerçevesinde Bakanlar Kurulunca tahsis edilir (2565 Sy, K.3, 4.19)

ASKERİ YASAK BÖLGE

 

Yurt savunması bakımından hayati önem taşıyan askeri tesis ve bölgelerin çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen sınırlar içerisinde kalan bölgedir. (2565 Sy As. Ys. Bl. K.m 3,5) Askeri yasak bölgeler 1. ve 2. askeri yasak bölgeler olmak üzere ikiye ayrılır.1 inci derece askeri yasak bölgelerde yabancı uyruklu kimseler taşınmaz edinemezler, edinmişlerse tasfiye edilir. (md.9) Yabancılar izin almadan bu bölgede taşınmaz kiralayamazlar. Bu hükümlere aykırı hareket edenler cezalandırılır (md.26). Yetkili komutanlıkça izin verilmeye her türlü inşaat durdurulur (md.9).

AYNİ HAKLAR

Kişilerin eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyetini sağlayan bu nedenle herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. Örnek: Mülkiyet hakkı.

AYNİ SERMAYE TAAHHÜDÜ

Bir taşınmaz malın mülkiyetinin veya ayni bir hakkın, yeni kurulmakta olan veya önceden kurulmuş bulunan bir şirkette ortak olmak amacıyla devredilmesi işlemidir.

AZİL

Vekâletnamedeki vekilin ve yetki bölgesindeki temsilcinin yetkisinin sona erdirilmesi, arz edilmesidir. Azil noterden yapılabileceği gibi tapu sicil müdürlüğüne verilecek bir dilekçe ile yapılabilir. Azil belgesi tapu sicil müdürlüğüne ulaşınca aziller siciline kaydedilir. Vekâletle yapılan işlemlerde azıl sicilinden mutlaka arama yapılarak vekilin yetkisinin devam edip etmediğine bakılır.

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar16.255616.3208
Euro17.353817.4234
Hava Durumu
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam57
Toplam Ziyaret245049