• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/pages/A-Artibir-Gayrimenkul-De%C4%9Ferleme-A%C5%9E/463020923770884?sk=info&tab=page_info
 • https://twitter.com/aartibir
       
       
 
ARAZİ, ARSA DEĞERLEME
MAKİNE DEĞERLEME
İNŞAAT DEĞERLEME
MESKEN DEĞERLEME
FABRİKA DEĞERLEME
Etkinlik Takvim

2. Bölüm Deprem Değerlemesi DEPREM BÖLGESİ TEKNİK BİLGİLER

YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI

ü       GEREÇLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI 
1)      Kerpiç yapılar 
2)      Ahşap yapılar 
3)      Hımış yapılar 
4)      Yarım kargir yapılar 
5)      Kargir yapılar 
6)      Çelik yapılar 
7)      Betonarme yapılar

ü       BULUNDUKLARI YERE GÖRE SINIFLANDIRMA 
1)     Alt yapılaryol su kanalizasyon köprü ve diğer zemin seviyesi altında kalan yapılar 
2)     Üst yapılar zemin seviyesi üzerinde kalan tüm yapı kesimleri

ü       SÜREKLİLİĞİNE GÖRE SINIFLANDIRMA 
1)     Geçici yapılar kısa süreyle ve hizmet amacıyla yapılan şantiye baraka depo v.s. yapılar 
2)     Sürekli yapılar kalıcı olarak yapılan ve kendisinden hizmet eklenen yapılar

ü       HİZMET AMAÇLARINA GÖRE SINIFLANDIRMA 
1)     Konutlar müstakil ev apartman köşk ve benzerleri 
2)     Konaklama yapıları otel,motel,kamp vb. 
3)     Kültür yapıları okul müze kütüphane vb. 
4)     Sağlık yapıları hastane dispanser sanatoryum revir sağlık ocağı vb. 
5)     Dini yapılar Cami mescit kilise vb. 
6)     Sosyal yapılar sinema tiyatro kulüp vb. 
7)     Ticaret yapıları banka dükkan işhanı vb. 
8)     Endüstri yapıları atelye işlik  fabrika vb. 
9)     Anıtlar ve tarihi yapılar 
10) Ulaştırma yapıları ,terminal gar  deniz ve hava limanları gibi 
11) Spor yapıları stadyum yüzme havuzu hipodrom vb. 
12) Su yapıları baraj su kanalı su tasfiye yapıları vb.

ü       MÜLKİYETLERİNE GÖRE SINIFLANDIRMA 
1)     Resmi yapılar 
2)     Vakıf yapılar 
3)     Özel yapılar

ü       TAŞIYICI ELEMANLARI YÖNÜNDEN SINIFLANDIRMA 
1)     Yığma yapılar masif yapılar=a)Ahşap yığma yapılar b)Ahşap karkas yapılar 
2)     Karkas yapılar iskelet yapılar=a)Kargir yığma yapılar b)Betonarme karkas yapılar c)Çelik karkas yapılar 
3)     Prefabrik yapılar

ü       İNŞAAT AŞAMALARINA GÖRE SINIFLANDIRMA 
1)     Kaba inşaat temel duvar merdiven vb. taşıyıcı sistemler 
2)     İnce inşaat kaplama boya badana yalıtım tesisat vb.

 

Kerpiç yapılar 
Kerpiç, duvar örmek için kullanılmak üzere tahta kalıplara dökülerek güneşte kurutulmuş balçık. Kerpiç, daha çok köy evlerinin yapımında kullanılır. Hem iktisadi bakımından ucuz, hem de kışın sıcak tuttuğu için tercih edilir. Bir çeşit pişirilmemiş tuğla gibidir. 
Ahşap yapılarAhşap kolon ya da dikmeleri ve kirişleri olan yapılar.Kiriş ve kolon gibi yapı  elemanları çok büyük kesitli  ,azman, denilen büyük boyutta ve az sayıda elemanlardan oluşmaktadır.Kiriş ve kolonların birleşim yerlerindeözellikle depremden gelen yatay kuvvet aktarımı sağlayacak biçimde bağlantı yapmak zordur. 
               Ahşap yapı                                                  Çelik Yapı                                               Hımış Yapı 
     

Çelik Yapılar:Geniş açıklıkları daha küçük kesitlerle kolonsuz geçme imkanı olduğundan ,büyük mekan ve istenilen dizaynı düşük maliyetle oluşturmada alternatif sağlar.Çok daha hafif yapılar inşa edilebilir.Bu temel maliyeti düşürdüğü gibi deprem yüklerine karşı da önemli avantaj sağlar. 
Hımış Yapılar:Bu yapım yönetimin özellikleri doğrultusunda ana kat düzeyine kadar ahşap hatıllı moloz taş,ana kat ve kaçak katı ise kerpiç dolgulu ahşap karkas olarak inşa edilmiştir. Benimsenen bu yapım yönetemine bağlı olarak da kullanılan gereçler taş, ahşap ve kerpiçtir. 
Betonarme Yapılar:Yapı çeliği ile betonun kaymayacak şekilde birleştirilmesi ile elde edilen ve dış kuvvetlere karşı oldukça dayanıklı olan yapı malzemesi olarak tanımlanabilir.Betonarmenin içindeki bileşenlerden donatı(çelik vb.) çekmeye, beton ise basınca çalışır. 
ÇATI ŞEKİLLERİ 
Mansard Çatı :Beşik ya da Kırma çatının iki ayrı eğimde uygulanmasıdır. Konutlarda, çiftliklerin saman ve malzeme depolarında, çatıda kullanım için yer açılması durumlarında kullanılmaktadır.

Sundurma Çatı:Diğer adı ‘tek yüzeyli çatı’olan sundurma çatılar,yapımı kolay,ucuzmaliyetli olup garaj,kömürlük ve bahçıvan odası gibi küçük açıklıklı yerlerde uygulanmaktadır.Bu çatılar ya tek bir bina çatısı olarak ya da bina duvarına dayalı eklenti çatısı olarak yapılabilmektedir.

                                   
Beşik Çatı:Diğer adı ‘çift yüzeyli çatı’olan beşik çatı şekilde görüldüğü gibi iki yönlü,her iki yüzü bir mahyayla birbirine bağlanan,ön ve arka duvarları Kalkan Duvar adı verilen duvarlarla kapatılan çatı türüdür.Planda dikdörtgen şeklinde olan yapılarda kullanılabilmektedir. 
Kırma Çatı:Diğer adı ‘çok yüzeyli çatı’olan kırma çatılar en çok kullanılan,en yaygın çatı türüdür.Yüzey eğimleri dört yöne de eşit,tüm saçakları yatay ve aynı düzlem üzerinde olan,yüzeylerinin birbirine düz,eğik,düşük ve dere mahyalarıyla bağlandığı çatı türüdür.Eğik dere ve düşük mahyaların planda görünümleri,bağlandığı saçak ve mahyalara göre 450 ya da açı ortayı durumundadır. 
Kule çatı:Çoğunlukla küçük ölçekli,kare veya daire şekilli plana sahip yapılarda uygulanan,eğimi dik ve dört taraflı çatı yüzeyleri tepede birleşen çatı türüdür. 
Fenerli Çatı:Beşik ve sundurma çatıların bir araya uygulanması ile ortaya çıkan çatı türüdür. 
Şet Çatı:Beşik çatıların yan yana ve daha çok güneş ışığı alacak şekilde,birbirleriyle 90 derece açı yapar biçimde dizilmeleriyle oluşur.Güneş ışığının direkt alındığı çatı yüzeylerine pencereler konulmaktadır. 
Kombine Çatı:Sundurma çatı yüzeylerinin kadameli olarak uygulanmasıdır.Fenerli,Şet ve Kombine çatılar,genellikle fabrika,işyeri,sera,ahır gibi yerlerde güneşten en fazla yararlanmak ve çatıyı çok yüksek tutmamak amacıyla yapılmaktadır. 
Teras Çatılar:Eğimi  %5ten az olan çatılardır.Teras çatılarda su ve ısı yalıtımı uygun sistem ve malzemelerle yapıldığı sürece uzun seneler boyunca sorunsuz bir şekilde çözülebilmektedir.Teras çatılarda eğim %2 den az olmamalıdır.Çatı eğiminin %5 veya daha az olması halinde ,en az 2 katlı su yalıtımı kullanılmalıdır. 
Malzemesine göre çatılar:

Çelik Çatılar:Mesnet açıklığı fazla olan binalarla fabrika,atölye depo,antrepo ve imalathane gibi yapıların çatıları çoğunlukla çelikten yapılır.Kaplamaları genellikle oluklu metalik veya eternit levhalarıyla yapılır. 
Ahşap Çatılar:En yaygın uygulama şekli eğimli çatılardır.Eğim kar toplanmasını azaltmak ve su sızdırmazlığı yönünden tercih edilir.Çatının esas elemanı ahşap çubuklardan meydana gelen kafes sistemidir.Kafes sistem ,ahşap çubuklar bir araya getirilerek teşkil edilir.Üzerinde ayrıca kafes sistemleri bağlayan aşık denen ahşap elemanlar mevcuttur.Aşıklar eğilimli doğrultuda merteklere bağlanır.Bunun üstünede çatı kaplaması olarak ahşap tahtalar çakılır.Üstü ise kiremit ya da eternit,çinko oluklu levhalarda döşenebilir. 
Betonarme Çatılar:Özellikle betonarme binalarda düz çatı istenildiğinde tatbik edilir.Su için az da olsa eğim vermek ve izolasyan yapmak şarttır.Hafif çatı tercih edilmektedir.Bunu kubbeye benzeyen betonarme kabuk inşaat ile yapmak mümkün olmaktadır.Başka bir örnek olarak da kablo ağlarıyla teşkil edilen çatı olup,kare veya üçgen ara kısımları şeffah cam veya pleksiglasla kapatılır. 
Çelik Sac Kiremit’ten Çatı

Çelik Sac Kiremit’ten Çatı 
Galvanizli sacın alt yüzeyi coi coating sistem ile 5 mikron polyester astar ve 20 mikron son kat polyester ile boyalıdır.Galvaniz saclı kiremitte paslanma,çürüme olmadığı gibi yanıcı ve donucu bir özellikde yoktur.Her türlü çatı için idealdir.

 

DUVAR ÇEŞİTLERİ 
KARGİR DUVARLAR 
Kargir Duvar Gereçleri
Kargir duvarların yapımında şu gereçler kullanılır.

1- Doğal Taşlar
2- Yapay Taşlar
3- Harçlar

1-Doğal Taşlar : Özellikle taşıyıcı kargir duvarların yapımında ; basınç dayanımı 350 kg/cm² den az olmayan ocak taşları kullanılmaktadır.
2-Yapay Taşlar : Özellikle taşıyıcı duvarlarda ;
- Fabrika tuğlaları ; TS705 de belirtilen dolu tuğlalarla , düşey delikli tuğlaların seyrek delikli ve az delikli tipleriyle klinker tuğlaları
- Basınç dayanımı 50 kg/cm² den az olmayan gaz beton duvar blokları
- Kireç kum taşlarından TS808 de belirtilen dolu kireç kumtaşlarıyla , deliklerin alanları toplamı alt yüzey alanının %35 inden az olan delikli kireç kum taşları blokları
- Beton briketlerin yalnızca dolu beton briketler kullanılmaktadır 
3-Haçlar : Kargir duvarların örülmesinde çimento,kireç gibi mineral bağlayıcıların belirli miktarlarda kum ve suyla karıştırılmasıyla oluşturulan harçlar kullanılır 
Kargir duvarlar, uygulandıkları yapı türüne göre ikiye ayrılırlar :

1-Yığma kargir yapılardaki duvarlar
2-Yarım kargir yapılardaki duvarlar
Yığma Kargir Yapılardaki Duvarlar

Yığma kargir yapılardaki duvarlar , yapıdaki görevleri fonksiyonları bakımından üçe ayrılır

1-Taşıyıcı duvarlar
2-Taşıyıcı olmayan duvarlar
3-Destek duvarları

1-Taşıyıcı Duvarlar : Binaya ait yükleri zemine aktaran ve bu yüzden de kalınlık olarak her katta farlılık gösterebilen duvarlardır. Taşıyıcı nitelikteki tuğlalar baz alındığında , bir tuğla kalınlığında az olan duvarlar prensip olarak taşıyıcı kabul edilemez.

2-Taşıyıcı Olmayan Duvarlar : Binaya ait yüklerin kolonlar veya çelik gergiler gibi elemanlarla karşılandığı binalardaki duvarlar ( ister iç , ister dış duvar niteliğinde olsun ) yük taşımamakta , sadece mekanları birbirinden ayırmak veya izole etmek fonksiyonunu üstlenmektedir.

3-Destek Duvarlar : Özellikle taşıyıcı duvarlar , etkisi altında bulundukları düşey ve yatay yükler altında devrilmemeleri için , destek duvarlarıyla desteklenmelidirler. Bu amaçla yapılacak destek duvarlarının duvara dik olarak düzenlenmeleri gerekir. Duvarlar , desteklenme amacıyla yapılmış destek duvarlarıyla desteklendiği gibi , diğer taşıyıcı duvarlarla da desteklenebilirler. Bu duvarların destek duvarı sayılabilmeleri için; yüksekliklerinin en az 1/3 ü kadar uzunlukta olmaları gerekir.

 

Yarım Kargir Yapılardaki Duvarlar 
Bir kısmı kargir , diğer kısmı ahşap, çelik vb. kargir olmayan gereçlerle yapılmış yapılara Yarım Kargir Yapılar dendiğini biliyoruz. Bu yapılar , bodrum katı dışında , kat yüksekliği 3.00 m yi geçmemek üzere en çok iki tam katlı olarak yapılabilirler. 

Cam Tuğla Duvar:Dekoratif olarak şık görünümlü olmasının yanında,aydınlatma içinde güneş kısmi olarak geçirmesinden dolayı tercih edilmektedir.Cam tuğlalar,apartman ve merdiven boşluklarının camlamalarında,balkon korkuluklarında,banyo,mutfak vb. iç mekanlarında ,ayırıcı duvarlarda ,ışıklıklar ve bodrum pencerelerinde kullanılabilen rakipsiz bir malzemedir. 
İstinat Duvarları:Her türlü kaymayı ve özellikle toprak kaymasını önleyici özellikteki yüzeyde görünen kısmının standartlara göre en az 1.5-2 katı toprak altında bulunan betonarme duvarlardır.Bahçe duvarları,fabrikalarda çevre duvarları ve karayollarında kullanılır. 
Taş Duvar:Taşıyıcı olma bakımından oldukça güçlü olup,dekoratif olarak kullanılan çeşitleri vardır.Tarihi eserlerin restore işlerinde,bordür,taş merdivenlerde,dış cephelerde ve şöminelerde kullanılmaktadır. 
Karkas Ahşap Yapı Tipi:Ahşap karkas tamamen birbirine geçme olarak monte edilir.Ahşap duvarlar ve döşemelerden dolayı yapı hafifler.Deprem esnasında oluşan yatay gerilimleri ahşap karkas da karşılar ve betonarme çerçeveye yardımcı olur. 
Prefabrik Yapılarda kullanılan duvarlar:PVC,Sac malzeme vb.mamüllerle inşa edilen sanayi yapısı ürünlerdir.Hazır konut olarak çok hızlı bir şekilde istenilen yere montajlanabilir. 
Alçıpan Bölme Duvar Sistemleri:Genellikle ofis olarak kullanılan alanlarda kullanılır.Bölme duvar yapılacak kısımlarda tavan ve yere monte edilen profiller arasına her iki önden 60 cm aralıklar ile bölme duvar monte edilir. 
Çelik Hangar Yapılarda kullanılan duvarlar:Prizmatik binalar ,şantiyelerde depolama amaçlı depo,ambar ve hangar olarak kullanıldığı gibi üretim amaçlı fabrikalarda kullanılır.NPI direkleri taşıyan ayakların bağlandığı plakalara zemin betonu dökülürken ankrajlar yapılır,daha sonra sömellere bağlanıp betonla birlikte dondurulur.

Hafif blok ve gazbeton duvarlar 
Yığma ya da karkas yapılarda ısı ve ses yalıtımında hafif duvar olarak uygulanırlar.Çeşitli boyut,şekil ve gerçlerle imal edilen bu duvarların üç türü mevcuttur. 
1)     Beton Briket Duvarlar 
2)     Alçı Blok Duvarlar 
3)     Gazbeton Duvarlar 
Gazbeton Duvarlar:Gazbeton duvarlar alışılmış marka ismiyle ‘YTONG’ ile de anılmaktadır.Donatısız ya da demir donatılı olarak yapılabilen gazbetonlar aynı alçı duvarların özelliklerine sahiptirler;ses ve ısıya karşı yalıtımları daha iyidir. 
Genellikle şu 3 şekilde  imal edilirler. 
1-Bölme Bloklar:Genellikle yük taşımayan yığma yapılar ve karkas yapı ayırıcı bölme duvarlarında kullanılır. 
2-Lentolar:Kapı ve pencere boşluklarını geçmek için yapılan lentolar çelik donatılı olarak da imal edilir ve montajda duvar üzerlerine en az 15.00cm binmelidir. 
3-Gazbeton Levhalar:10-30 cmkalınlığında,50cm yüksekliğinde 1.00m ile 6.00m arasında uzunluğa sahip  levhalar yerine göre ‘düşey duvar levhaları’ ve ‘yatay duvar levhaları’ olarak ayrı ayrı imal edilmektedirler 
                                                                                                 
     Beton Briket Gazbeto

    

 

 

 

                
                             

 

Panel Duvarlar:Yalnız yük taşımayan bölme duvarlarında uygulanan donatısız panellerden oluşan duvarlardır.Yükseklik ve boyları da duvar genişliği ile tavan yüksekliği kadar imal edilir.Panel duvarların diğer özellikleri alçı blok ve gazbeton duvarlarda anlatılanların benzeridir. 
Beton ve Betonarme Duvarlar 
Beton Duvarlar:Genelde yığma yapılarda ve kagir binalarda ve istinat duvarlarında temel ve bodrum kat duvarlarında , kalınlığı20 cm. den az olmamak üzere uygulanan duvarlardır. 
Betonarme Duvarlar:İstinat duvarları ,yığma yapıların bodrum ve temel duvarları ile yük, moment taşıyan yerlerde duvarın boyutlarına uygun olarak hazırlanan kalıplar içerisine gerekli demir donatı yerleştirilerek betonarme betonu dökülmesi yoluyla uygulanan duvarlardır. ‘Perde Duvar’ olarak da tanımlanır. 
                                    
Yapıldıkları Gereçlere Göre Merdiven Türleri

 • Taş merdivenler
 • Tuğla merdivenler
 • Beton merdivenler
 • Betonarme merdivenler
 • Çelik merdivenler
 • Ahşap merdivenler

Taş Merdivenler: 
Taş Yapıların merdiven basamaklarıyla bahçe merdivenleri taş yapılmaktadır.Basamaklar ,granit ,bazalt ve mermer gibi taşlardan kaba yonu ,ince yonu ya da kesme taş olarak hazırlanır. 
Tuğla Merdivenler: 
Yüzeyi sıvanmayacak tuğla duvarlarla uyum sağlaması için bazen bu tür yapıların merdivenleri de tuğladan yapılabilir. 
Beton Merdivenler:Bahçe ,bina girişi ve bodrum merdivenleri 200-250 kg/m3 çimento dozlu betondan imal edilebilmektedir. 
Çelik Merdivenler: 
Yapıların bodrum kat ,çatı arası ,işyeri ,atelye ,fabrika ve yangın merdivenleri çelik olarak yapılmaktadır. 
Ahşap Merdivenler: 
Kagir binalarda pek fazla uygulanmayan ,çoğunlukla ahşap yapılarda döşemelerin ahşap yapılması durumunda kullanılan merdivenlerdir.

DÖŞEMELER: 
Kirisli döseme: en az bir kenarı kirise oturan 5-20 cm kalınlığında bir plaktır. Yükleri ve kenarları çok büyük olmayan hacimlerde (odalarda) genelde tercih edilir.  Konut tipi yapılarda en çok kullanılan döseme tipidir. 
Kirissiz döseme: Kirisleri olmayan, doğrudan kolonlara oturan 20-40 cm kalınlığında bir plaktır. Yükleri ve kenarları çok büyük olmayan hacimlerde (odalarda) kullanılabilir.Açıklık 9-10 m olabilir. Kalıp isçiliği azdır. Sarkan kiris olmadığından alttan bakıldığında düz bir tavan görünür. 
Disli (nervürlü) döseme : 40-70 cm aralıklarla birbirine paralel kirisçiklerin (dislerin) ana kirislere oturtulması ve üzerine çok ince bir plak yapılması ile olusturulan bir dösemedir.Dislerin genisliği 10-15 cm, yüksekliği 25-35 cm civarındadır. Plak 5-7 cm dir. Yükleri ve kenarları büyük hacimlerde kullanılabilir. 
Asmolen döseme: Disler arası asmolen olarak adlandırılan hafif bir malzeme ile doldurulmus disli dösemedir. Tavan düz görünür. 
Kaset (ızgara) kiriseme: Disli dösemeler gibi insa edilir. Disler yerine normal boyutlu kirisler kullanılır. Kirisler arası 50-150 cm civarındadır. Hacim ortasında kolon istenmeyen çok büyük (sinema salonu, otopark gibi) hacimlerin kapatılmasında kullanılır. 
                                                              KİRİŞLİ DÖŞEME                                                     İKİ YÖNDE DİŞLİ DÖŞEME 
                                                                

                                                              
                                                        ASMOLEN DÖŞEME                                                         KİRİŞSİZ DÖŞEME

 

DIŞ CEPHE KAPLAMALARI 
Prekast Betonarme Giydirme Cepheler: 
Bina taşıyıcı sistemine doğrudan monte edilen betonarme panellerin yan yana ve üst üste gelmeleri sonucu bina yan örtü görevini üstlenen bir sistemdir.Betonarme sandviç paneller kullanılmaktadır. 
Bu panellerde iki betonarme plaka arasına,dış kabuğun betonarme kesitinin yeterli olmadığı ve eksik kaldığı özelliklerin sağlanması amacıyla ısı yalıtım malzemeleri konulur.Önemli özellikleri yangına karşı dayanımlı ,ekonomik ve büyük boyutlu standart birimler halinde prefabrike olarak üretilebiliyor olmasıdır.

                                      Prekast Betonarme Giydirme Cephe                                        Alüminyum Giydirme cepheler 

                                                                  
Metal Çerçeveli Giydirme Cepheler:         
Bina taşıyıcı sisteminin önünemonteedilen,kaplamamalzemelerinin’cam,metal,granitvb.)birmetalçerçevesistemiiçerisinde konumlandırıldığı ,taşıyıcı olmayan yan örtü malzemesidir.Bu giydirme cephe sistemleri üç bileşene ayrılmaktadır. 
Taşıyıcı Metal Izgara:Genellikle çekme alüminyum kullanılmaktadır.Ayrıca çelik ve bronz profiller,kat boyunda dikmeler ve bunların arasında bulunan daha kısa boydaki kayıtlarda oluşmaktadır. 
Kaplama Elemanları:Bina taşıyıcı sisteminin önüne monte edilen taşıyıcı metal ızgaralarının içine yerleştirilen,giydirme cephenin pencere kuşağında çift cam plakalarla kaplanır.Parapet kuşağında ise cam,çift cam ,metal sandviç panel ,paslanmaz çelik gibi kaplama plakalardan oluşur. 
Bazı yüksek binalarda kaplama plakaları sadece camdan oluşsada bazı yüksek binalarda da cephenin sadece bir bölümü tamamen cam kaplama plakaları ile,diğer kısımları da metal sandviç panel,paslanmaz çelik,granit vb.kaplama plakaları ile kaplanabilmektedir. 
PVC Kaplamalar: 
PVC kapı pencere üreticilerin ahşap laminata benzer şekilde ürettikleri içi boşluklu elemanlardır.Binaların dış cephe kaplamalrında kullanılmaktadır.Bu malzemeye genel olarak ‘yalı baskı’da denilmektedir.Duvar ile malzeme arasında kalan boşluğu çoğu zaman mineral esaslı yalıtım malzemesi konulmaktadır. 
Ahşap Kaplamalar: 
Ahşap yapı elemanlarının ömrü kagir yapılara kıyasla daha az,yanma ve çürüme tehlikesi ile maliyetinin daha fazla olması nedeniyle ,bina inşaatında kullanma alanları giderek azalmaktadır.Estetik açıdan en çok kullanılan duvar kaplamalarıdır.İki şekilde incelenir: 
1-Sunta ve Etermit Kaplama:Ahşap iskeletli bina duvarlarının yüzeyleri levha halindeki yapık  malzemelerle kaplanabilir.Sunta ve etermit iskelet elemanları üzerinde eklenir,çivi ile çakılır, veya prefabrik yapılarda tutkal ile yapıştırılabilir.Son zamanlardaki orman ürün olan ağaçların azalması maliyeti artırdığından yapay yöntemler olan sunta ve MDF üretimine gidilmiştir.Sunta ve MDF üzerine kaplama yapılarak,duvara ankraj yoluyla tespit edilirler. 
2-Tahta Kaplama:Bir yüzü rendeli en az 2 cm kalınlığında 6-15 cm genişliğinde tahtalarla ahşap iskeletli bina duvarlarının iç ve dış yüzeyleri kaplanır.

3-Cam Mozaik Kaplama:Cam malzemenin duvar ve döşeme kaplama malzemesi olarak kullanım şekillerinden birisi mozaik tekniğinde uygulanan türüdür.Cam mozaikler ya arka yüzeylerinden plastik bir dokumaya ya da ön yüzeylerinden bir kağıda yapıştırılmış olarak satışa sunulmaktadır.Cam mozaik kaplamalar genelde dış etkilere karşı çok dayanıklı olmakla birlikte ,özellikle dış duvarlarda içten gelen su buharını dışarı çıkarmadıklarını ya da çok az dışarı çıkardıkları için bu malzeme ile kaplanmış bina duvarlarında sıcaklık farklarının çok fazla olduğu iklim bölgelerinde önemli yapı hasarları olabilmektedir.Duvarlarda olduğu gibi döşemelerde de kullanılır.

 

 

ZEMİN-DÖŞEME KAPLAMALARI 
Ahşap Kaplamalar:Ahşap döşeme kaplamaları tahta ve parke olmak üzere iki şekilde yapılırlar.Parke kaplama genellikle sert ağaçtan karaağaç,dişbudak,meşe,kayın ve cevizden 2-6cm genişliğinde ve 14-40cm uzunluğunda kinişli olarak hazırlanan parkeler aşınmaya dayanıklıdır.Kalite bakımından birinci,ikinci ve üçüncü olarak sınıflandırılırlar.

  
Granit Kaplama: Yapıları dış etkenlerden koruması, yapı içi iklimi muhafaza etmesi, periyodik bakımlara ihtiyaç göstermemesi ,ışığı yansıtması ve parlaklığı uzun süre koruyarak ilk günkü görüntüsünü yıllarca kaybetmemesi gibi fiziksel özelliklerin yanı sıra zengin renk ve doku seçenekleriyle,modern mimaride tercih edilen bir yapı malzemesidir. Cephe kaplaması için ankraj deliklerinin delinebilmesi gibi avantajlara sahiptir. Yapı sektörünün dış cephe kaplamasından zemin döşemelerine, merdivenlerden mutfak ve banyo tezgâhlarından şöminelere kadar çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.

  
PCV Kaplamalar:

 • Levha halinde döşeme kaplama:Kullanıldığı yerler;koridor,merdiven,hol ve odalardır.Güzel görünüşlü,elastik dayanıklı,kolay temizlenebilen ve üzerinde yürürken gürültü çıkarmayan 1.70-2.00 m genişliğinde 5-20m uzunluğunda ve 3.5 mm kalınlığında kauçuk kaplamalar karo şeklinde bir kaplamadır.Her türlü ağır yaya trafiği olan zeminlerde(terminal,mağaza,metro,fabrika vb.)kullanılır.
 • Plastik Karo kaplama:Koridor merdiven,hol odaları ve salonlarda kullanılır.Menşeleri bitüm veya plastiktir.Ebatlar 30x30 50x50 ve 2-3.5mm kalınlığında ince plaklar linolyum gibi muhtelif şekiller vermek suretiyle kaplanır.
 • Bitümlü plastik(marley)kaplamalar :Kullanıldığı yerler koridor,merdiven,hol,odalar,salonlar.Menşeleri bitüm veya plastiktir.Ebatlar 30x30 ,50x50 ve 2-3.5mm kalınlığında ince plaklar linolyum gibi muhtelif şekiller vermek suretiyle kaplanır.
 • Plastik rulo kaplama:Piyasada çeşitli genişlik ve kalınlıkta bulunmaktadır.
 • Linolyum kaplama:Koridor,merdiven,hol,odalar,salonlarda kullanılır.Sıhhi,kolay temizlenen,esnek ve güzel görünümlü bir kaplamadır.Ağır yüke dayanıklı, sessiz,dekoratif,ateşe dayanıklı ve uzun ömürlüdür.Linolyumlar 2m genişlik,25-30 m uzunluğunda toplar halinde satılır.
 • İzotaban kaplama:İzotaban suyla temasın sorun olduğu her yerde kullanılabilir.Özellikle duşlar.yüzme havuzları,soyunma odaları, atölyeler vb.yerlerde kullanılır.Renkleri atmaz,elastik,dayanıklı,kolay döşenir.İzotaban yüzeyi sürekli kuru olduğu için çok güvenli bir hareket alanı oluşturur.
 • Plastik karo kaplama:Koridor,merdiven,hol odaları ve salonlarda kullanılır.Menşeleri bitüm veya plastiktir.Ebatlar 30x30,50x50 ve 2-3.5 mmkalınlığında ince plaklar linolyum gibi şekiller vermek suretiyle kaplanır.
 • Viyl Yer Kaplamaları:Bu malzemeler ,evlerin kuru ve ıslak tüm alanları ile yaya trafiğinin göreceli olarak düşük olduğu mekanlarda kullanılmak üzere üretilmiştir.2-4 mm kalınlığında ,25-30 m uzunluğunda rulolar halinde üretilir.
 • Düz renkli şap kaplama:Binalarda önemli olmayan bölümlerinde kagir döşemeler düz veya renkli şap ile kaplanır.
 • Doğal Taş plak kaplama:Binaların antre,hol,salon,mutfak,banyo,teras ve avlu gibi yerlerde kullanılır.Mermer,traverten ve  diğer kaplama yapımına elverişli taşla atölyelerde 3-6 cm kalınlığında plaklar halinde kesilir.Boyutları için bir sınırlama yoktur.Ancak kolay kaplanabilmesi için en çok 120 cm ve genişliği en çok 50 cm alınır.
 • Mozaik Kaplama:Kaplanacak kagir döşeme yüzeyi temizlenir,ıslatılır ve tefsiye beton dökülür.
 • Mermer Döşeme Kaplaması:Mermerler plaka halinde 30x30,60x60,80x80 cm veya istenilen diğer ölçülerde kesilirler.Kalınlıkları 3-4 cmdir.
 • Karo seramik Döşeme Kaplaması:Boyutları 20x20x1.5cmdir.Boya katmak sureti ile çeşitli renkler verilir.

                                                                

 

TAVAN KAPLAMALARI 
Tavanlar kullanılan malzemenin cinsine ve verilen şekle göre ad alır.

 • Bakkal Tavanlar:Burada döşeme kirişleri tamamen görülür,bazen kirişlerin altlarına basit pah veya silme yapılır.
 • Asma Tavanlar:Tavanda kirişlerin sarkması çirkin bulunursa ,kirişlerin uygun bir yerlerine iki kadron çakılır ve bunlar arasında tavan kaplaması oturtulur.Böylece kiriş yüksekliği saklanmış ve yalıtım işi çözülmüş olur.Asma şeklinde kaplamaya genelde ters tavan kaplaması denilir.
 • Tahta Kaplamalı Tavanlar:Ahşap binalarda doğrudan doğruya mevcut kirişler üzerine kagir binalarda tavana takoz,plastik dübel,beton tabancası ile tutturulmuş ızgaralara ,çivi ve vida ile tutturularak yapılırlar.Tavanla duvar arasını kapatmak için köşe pervazı ve çeşitli profillerdeki çıtalar kullanılır.
 • Çıtalı Tavanlar(Pasalı):Eski ahşap evlerin en önemli hususlarından birisi çeşitli profillerdeki büyüklü küçüklü çıtalarla mevcut düz tahta kaplama üzerine çeşitli geometrik şekiller meydana getirmektedir.Bu tür tavanları eski tarihi evlerde özellikle Safranbolu evlerinde görebiliriz.
 • Kontraplak Levhalarla Kaplı Tavan:Mevcut kirişler arasında eksenden eksene 61 cm olacak şekilde yeni bir ızgara yapılır.Levhalar düz veya delikli olarak imal edilmektedir.Bu levhalar dikdörtgen,kare baklava dilimleri şeklinde çeşitli modeller elde edilebilir.
 • Akustik Tavan Kaplaması:Üzerine gelen ses dalgalarını emerek uygunsuz yankı yapmalarını engelleyen özellikteki tavanlardır. Gelen ses enerjisini yüzeyin pütürlü ve yumuşak olması nedeniyle ısı enerjisine dönüştürür.Bu özellikte ki tavanlara .gözenekli ,delikli aküstik  tavan denir.Tavanda aküstik özellik sağlamanın bir yolu da esnek yüzeylerden yararlanmaktır.Bu yüzeye gelen ses enerjisinin  bir bölümünü yüzeyi titretir ve böylece yankı öğrenmiş olunur.Bu özellikteki tavanlara titreşimli aküstik tavan denir.

                    PENCERELER 
Pencerelerde olması gereken özellikler: 
o        Hafif olmalı, 
o        Kanatları kolay açılıp kapanmalı, 
o        Camları kolaylıkla değişebilmeli, 
o        Hava ve yağmuru sızdırmamalı, 
o        Görüntüsü güzel olmalı, 
o        Sağlam ve ekonomik olmalıdır, 
Yapım şekillerine göre pencereler: 
1)    Normal kanatlı pencere 
2)    Geriye devrilir pencere 
3)    Üstten dışarıya açılır pencere 
4)    Düşey döner pencere 
5)    Yatay döner pencere 
6)    Normal kanatlı ve içe devrilir pencere 
7)    Sürme pencere 
8)    Düşer pencere 
Pencereler Kendi Aralarında Üçe Ayrılır
1-Ahşap Doğramalar
Doğrama sektöründeki ahşap doğramalar önemini gün geçtikçe yitirmektedir. Kullanıcıya getirdikleri dezavantajları vardır. Isı yalıtımı yeterince sağlanamamaktadır. Sürekli bakım gerektirmektedir. Toz ve nem yalıtımı yeterince yapamamaktadır. Sıcak ve soğuk hava şartlarından çabuk etkilenerek deforme olmaktadır. Dünyanın çölleşmeye doğru yol aldığı bir dönemde ormanların azlığında göz ardı edilmemeli ve milli servet olarak korunması öne çıkarılmalıdır.
2-Metal Doğramalar
2.a-Demir Doğramalar
Hızlı korozyona uğramakta ve oksitlenmektedir. Isı iletkenliği çok yüksektir. Sıcak ve soğukta genleşerek çalışır. Çok ağır bir malzemedir. Her türlü yalıtımı yerine getirememektedir. Doğrama olarak tercih edilmemektedir.
2.b-Alüminyum Doğramalar
Isı iletkenlikleri demirde olduğu gibi yüksektir. Ses ve toz yalıtımı için contalama sistemleri yetersizdir. Terleme sorunları mevcuttur. Isı yalıtımlı alüminyumlar mevcuttur fakat ekonomik değildir. Aksesuar sistemi tam çözülmemiştir.
3-PVC Doğramalar
Son yüzyılda hızlı bir yükselme trendiyle yapı sektöründe kullanılan doğrama malzemesidir. Çelik destekli galvanizli malzemeyle mukavemeti arttırılmıştır. Yüksek mukavemete sahiptir. Uzun ömürlü olması nedeniyle çok ekonomiktir. Pahalı bir malzeme değildir. Çünkü boya bakımı gerektirmez. Kir tutmaz, şişmez, deforme olmaz, alev aktarmaz. Kolayca temizlenir. Mimari yapıların birçoğunda kolayca uygulanabilir. 

-CAM ÇEŞİTLERİ
1. 2-3-4-5-6 mm vd. Tek camlar
2. 4+6+4 / 4+10,5+4 / 4+12+4 / 4+16+4 / 4+9+4+9+4 mm vd. Isı camlar
3. Temperli camlar
4. Flotal camlar
5. Konfor camlar

                          

KAPILAR 
Bir kapının sağlam olması ilk şart. Güvenliğin ön plana alındığı bu bakış açısı zamanla değişti ve sıradan kapılar insanları cezp etmemeye başladı. Kapılar iç mekân ve dış mekân olarak ikiye ayrılırken kapılarda tarzlar oluşmaya başladı. Dış kapılar için çelik tercih edilirken iç mekânlardaki kapılar içinse ahşap, cam, çelik ve PVC kapılar kullanılmaya başlandı.

Çelik Kapılar. Oymalı ahşap görünümünde fakat malzemesi çelik olan bir kapı. Yarı cam ve yarı çelik olan bu model dış ve iç mekân kapısı olarak kullanılabilir. Görkemli yapılarda kullanılabilecek bu kapılar güvenli ve sağlam modeller 
   
                                                                                                                                             
Ferforje Desenli Çelik Kapı

Yapıların girişinde geniş ve aydınlık bir bölüm isteyenlerin tercih edebileceği bir tarz. Perforje demirlerden oluşan motifler çelik kapıyı çerçeveleyen camı hem süslüyor hem de güvenlik sağlıyor. Bu çelik kapılar birden fazla kilit sistemi içeriyor.

Şato Kapısı Büyük bahçeli villa ya da benzeri tarzı evlerin bahçe girişinde kullanılabilecek bu kapının mitolojik bir havası var. Tamamen çelikten yapılarak süslemeleriyle istenilen çağ yakalanmış. Ahşap destekleri ve eski çağ kulpları ilgi çekici. 
Cam KapılarDaire içinde veya daire kapısı olarak cam kapılar kullanılabilir. Dekoratif şekilleriyle ve çelik profiliyle hem estetik hem de sağlam. Çelik kasası ve iki kilidi olan cam esaslı güvenli bir kapı modelidir 
Fransız Kapılar
Fransız kapılar, yurt dışında sıklıkla tercih edilen bir kapı modeli. Genellikle salon ve evin bahçeye açılan bölümlerinde tercih ediliyor. Yıllardır kullanılan ve vazgeçilemeyen Fransız kapılar çok estetik. 
Ful Çelik Kapı
Güvenlikte aşırıya kaçanların tercihi ful çelik paslanmaz kapılar. Güvenlik isteyen ev modellerinde, sağlık kuruluşlarında ve iş merkezlerinde en çokta bankalarda görülüyor.  

Yapının Birim Maliyeti(2010 YILI FİYATALARI)
YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI (BM) TL/M2

I. SINIF YAPILAR 
A GRUBU YAPILAR 73,00
  3 m yüksekliğe kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarları 
  Basit kümes ve basit tarım yapıları 
  Plastik örtülü seralar 
  Mevcut yapılar arası bağlantı-geçiş yolları 
  Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar 
  Yardımcı yapılar (Müştemilat) 
  Gölgelikler-çardaklar 
  Üstü kapalı yanları açık teneffüs, oyun gösteri alanları 
  ve bu gruptakilere benzer yapılar. 

B GRUBU YAPILAR 127,00
 Cam örtülü seralar 

  Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları 
  Su depoları 
  İş yeri depoları 
  ve bu gruptakilere benzer yapılar. 
II. SINIF YAPILAR 
A GRUBU YAPILAR 201,00
 Kuleler, ayaklı su depoları 
 Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları 
 Kayıkhane 
 ve bu gruptakilere benzer yapılar. 

  
B GRUBU YAPILAR 276,00
 Pnömatik ve şişirme yapılar 

 Hangar yapıları (Uçak bakım ve onarım amaçlı) 
 Tek katlı ofisler, dükkan ve basit atölyeler 
 Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve müştemilatları 
 Tarım, endüstri ve sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da 
 olabilen prefabrik beton ve çelik depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, 
 fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri) 
 Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri 
 Jeoloji, botanik ve tema parkları 
  Mezbahalar 
  ve bu gruptakilere benzer yapılar. 

III. SINIF YAPILAR 
A GRUBU YAPILAR 448,00
Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya 
işletme ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları) 
Katlı garajlar 
Hobi ve oyun salonları 
Ticari bürolar (üç kata kadar -üç kat dahil- asansörsüz ve kalorifersiz) 
Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler. v.b.) 
  Basımevleri, matbaalar 
  Soğuk hava depoları 
  Konutlar (dört kata kadar -dört kat dahil- asansörsüz ve kalorifersiz) 
  Akaryakıt ve gaz istasyonları 
  Kampingler 
  Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, ticarethane, dükkan, 
  imalathane, dökümhane) 
  Semt postaneleri 
  ve bu gruptakilere benzer yapılar. 

B GRUBU YAPILAR 511,00
 Kreş-Gündüz bakımevleri 
 Entegre tarımsal endüstri yapıları 
 İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri) 
 Gençlik Merkezleri 
 Belediyeler ve çeşitli amaçlı kamu binaları 
 Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler 
 Temel eğitim okulları 
 Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri 
 Jandarma ve emniyet karakol binaları 
 Sağlık tesisleri (sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri, sağlık 
evleri, sağlık merkezleri) 
Ticari bürolar (Kaloriferli veya asansörlü) 
 Halk evleri 
 Pansiyonlar 
150 kişiye kadar cezaevleri 
 Fuarlar 
Sergi salonları 
 Konutlar (asansörlü ve/veya kaloriferli) 
 Marinalar 
 Gece kulübü, diskotekler 
 İtfaiye kurtarma istasyonları 
 Misafirhaneler 
 Büyük çiftlik yapıları 
 ve bu gruptakilere benzer yapılar. 

IV. SINIF YAPILAR 

A GRUBU YAPILAR 577,00
Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve 
ek tesisleri olan eğitim yapıları) 
 Poliklinikler ve benzeri sağlık yapıları (Hastaneler hariç) 
Liman binaları 
İl tipi hükümet konakları (Büyük idare ve Büyükşehir belediye binaları) 
Ticari Bürolar (Asansörlü ve kaloriferli) 
150 kişiyi geçen cezaevleri 
 Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri 
 İbadethaneler (Dini yapılar, 1000 kişiye kadar) 
 Entegre sanayi tesisleri 
 Aqua parklar 
 Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve stadları bulunan) 
 Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları 
 Büyük alışveriş merkezleri 
 Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri 
 Apartman tipi konutlar (Bina yüksekliği 21.50 m.’yi aşan, asansörlü 
 ve/veya kaloriferli) 
 Oteller (1 ve 2 yıldızlı) 
 ve bu gruptakilere benzer yapılar. 

B GRUBU YAPILAR 640,00
 İş Merkezleri 
 Araştırma binaları ve laboratuarlar 
 Metro istasyonları 
 Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları 
 Büyük postaneler (merkez postaneleri) 
 Otobüs terminalleri 
 Satış ve sergi binaları (showroomlar) 
 Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları) 
 Banka binaları 
 Normal radyo ve televizyon binaları 
 Özelliği olan genel sığınaklar 
Özellikli müstakil konutlar (villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi) 
ve bu gruptakilere benzer yapılar. 

C GRUBU YAPILAR 761,00
 Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları 

 Bakanlık binaları 
 Yüksek öğrenim yurtları 
 Arşiv binaları 
 Radyoaktif korumalı depolar 
 Büyük Adliye Sarayları 
 Otel (3 yıldızlı) ve moteller 
 Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri 
 ve bu gruptakilere benzer yapılar. 


V. SINIF YAPILAR 

A GRUBU YAPILAR 945,00
Radyo-Tv İstasyonları 
Özelliği olan askeri yapılar ve orduevi 
 Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve 600 m2 üzerindeki özel konutlar 
Borsa binaları 
Üniversite kampüsleri 
Yüksekliği 50,50m’yi aşan yapılar 
Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, 
restoran, market, v.b. bulunan) 
 ve bu gruptakilere benzer yapılar. 
 

B GRUBU YAPILAR 1.144,00
Kongre merkezleri 

 Müze, sergi kütüphane kompleksleri 
Olimpik spor tesisleri - hipodromlar 
Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları 
Hastaneler 
Havaalanları 
 İbadethaneler (Dini yapılar, 1000 kişinin üzerinde) 
Oteller (4 yıldızlı) 
ve bu gruptakilere benzer yapılar. 

C GRUBU YAPILAR 1.279,00
Üst donanımlı kompleks oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı) 
 Büyük radyo ve televizyon binaları 
ve bu gruptakilere benzer yapılar. 

D GRUBU YAPILAR 1.559,00
 Opera, tiyatro bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri 

 Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar 
ve bu gruptakilere benzer yapılar. 

 

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar18.776518.8518
Euro20.436820.5187
Hava Durumu
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam5
Toplam Ziyaret265570