• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/pages/A-Artibir-Gayrimenkul-De%C4%9Ferleme-A%C5%9E/463020923770884?sk=info&tab=page_info
  • https://twitter.com/aartibir
       
       
 
ARAZİ, ARSA DEĞERLEME
MAKİNE DEĞERLEME
İNŞAAT DEĞERLEME
MESKEN DEĞERLEME
FABRİKA DEĞERLEME
Etkinlik Takvim

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMIŞ TAŞINMAZLARIN DEĞERLEMESİ

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMIŞ TAŞINMAZLARIN DEĞERLEMESİ NASIL YAPILIR ?
İlk Kadastro çalışması sırasında taşınmazın üzerinde mevcut bir bina olduğu kadastro paftasından ve tapu müdürlüğü dosyasından da teyit edildiği durumlarda öncelikle 2981 sayılı kanunun geçici 2. Maddesine bakılmalıdır:
( Geçici Madde 2 - Aşağıda belirtilen yapılar imar mevzuatına uygun inşa edilerek kullanma izni alınmış yapılar olarak kabul edilir. Yapılış tarihine bakılmaksızın gecekondular bu hükmün dışındadır.
a) 6785 sayılı İmar Kanununun yürürlüğe girdiği 17 Ocak 1957 tarihinden önce yapılmış yapılar,
b) 6785 sayılı İmar Kanununun ek madde 8 kapsamına giren alanlarda 10 Ocak 1975 tarihinden önce yapılmış yapılar,
c) 2565 sayılı, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamına giren veya Milli Savunma Bakanlığına tahsisli olan veya  tahsissiz olarak Milli     Savunma Bakanlığınca kullanılmakta olan arsa ve araziler üzerindeki Milli Savunma Bakanlığına veya Türk Silahlı Kuvvetlerine ait yapılar,
d) (Değişik: 18/5/1987-3366/8 md.) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında 6785 sayılı İmar Kanununun Ek 8 inci maddesi gereğince çıkarılan Yönetmeliğin 1.03. maddesi kapsamı dışında kalan köy ve mezralar ve dağınık yerleşik alanlarda sanayi, depolama, turistik ve tarımsal yapılar dışında kalan imar mevzuatına aykırı yapılar,
Bu alanlarda Hazine, Özel İdare, Belediye ve Köy Tüzelkişiliğine alt veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa ve arazilerde bulunan yapılar, 
Tescil dışı yerlerden olup üzerinde yapılaşma bulunması nedeniyle Valiliğin talebi üzerine Hazine adına tescil edildikten sonra bu alanlardaki yapılar, 
Ancak, yukarıda belirtilen idarelere ait arsa veya arazilerde bulunan yapı sahiplerinden, bu Kanunun 18 inci maddesine göre tespit edilen arsa bedelleri tahsil     edilerek gerekli tapu işlemleri tamamlanır. 
Kıyıda kalan alanlar bu hükmün dışındadır. ))
* Yukarıdaki madde kapsamında yapının söz konusu maddede belirtilen tarihlerden önce ya da sonra yapılıp yapılmadığına göre yapının yasallığı değerlendirilmelidir:
* Yapı belirtilen tarihlerden önce inşa edilmiş ise yasal kabul edilmeli ve raporda yasal ve mevcut durum değeri olarak arsa + bina değeri yazılmalıdır.
* Yapının maddede belirtilen tarihlerden sonra inşa edildiği tespit edilirse, tasdikli mimari proje, yapı kullanma izin belgesi ve yapı ruhsatı olup olmadığına göre yapının yasallığı değerlendirilmeli ve 5.2.1. ve 5.2.2. no.lu maddeler dikkate alınarak rapor düzenlenmelidir.
Bütün Yapılı Taşınmazlar İçin: Yapının üzerindeki parsel yol, yeşil alan, park ve/veya kamu hizmet tesisleri alanına ayrılmışsa, eğer yapının hiçbir yasal izni yoksa ekspertiz değeri kısmına “teminat olarak alınmasının uygun olmayacağı kanaatindeyiz” yazılmalıdır.
Yapının üzerindeki parsel yol, yeşil alan, park ve/veya kamu hizmet tesisleri alanına ayrılmışsa, eğer yapının yasal izinleri varsa(yapı ruhsatı ve /veya yapı kullanma izin belgesi var ise) ekspertiz değeri kısmına arsa+bina değeri yasal durum değeri olarak yazılmalıdır.
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar16.255616.3208
Euro17.353817.4234
Hava Durumu
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam51
Toplam Ziyaret245043